STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL UNIV 2021-2022 ȘI FORMA DE FINANȚARE


An de studiu Program de studiu
I CIS CCIA CSAAC MTC SGCU Arhitectură
II CIS CCIA  CSAAC MTC Arhitectură
III   CCIA MTC Arhitectură
IV   CCIA ISPM MTC Arhitectură
V         Arhitectură
VI         Arhitectură
     

observație: Nr. Matricol îl găsiți în carnetul de student.

Contracte de studii aferent fiecărui program de studiu/an
Program de studiu Anul de studiu Îndrumător an Contracte de studii
Construcții Civile Industriale și Agricole

CCIA
I.    
II.    
III.    
IV.    
CIS (master)    
Construcţii pentru Sisteme de Alimentare cu Apă şi Canalizare

CSAAC
I.    
II.    
III.    
IV.    
Măsurători Terestre și Cadastru

MTC
I.    
II.    
III.    
IV.    
Arhitectură

Arh.
I.    
II.    
III.    
IV.    
V.    
VI.