An universitar Construcții Civile Industriale și Agricole Construcţii pentru Sisteme de Alimentări cu Apă şi Canalizări Măsurători Terestre și Cadastru Arhitectură

MASTER

Construcții Inteligente și Sustenabile (CIS)

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism (SGCU)
2021 2021-25 2021-25 2021-25 2021-27 2021-23
2020 2020-24 2020-24 2020-24 2020-26 2020-22
2019 2019-23 2019-23 2019-23 2019-25 2019-21
2018 2018-22 2018-22 2018-22 2018-24
2017 2017-21 2017-21 2017-21 2017-23
2016 2016-22
2015 2015-21