Burse semestrul II 2020-2021


LISTA FINALĂ BURSE

BURSE MERIT, SOCIAL, PERFORMANȚĂ

BURSE OCAZIONALE pt. ÎMBRĂCĂMINTE

BURSE BSR

PERIOADA DE DEPUNERE CONTESTAŢII 22.04.2021-23.04.2021

Cerere acordare burse

Declarație de venituri

ANUNȚ

PRIVIND BURSELE PENTRU SEM II. AN UNIV.2020-2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR


DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT 

ÎN PERIOADA 08.04.2021-09.04.2021


DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE 

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021


  1. Bursele de performanță

Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii.

Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar

Dosarul trebuie să conțină:

- Cerere în care să se specifice unul dintre cele două cazuri

  1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură,respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media p ponderată 9,00 (nouă 00%);
  2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare ( conferințe , sesiuni studențești);
  3. Bursele de merit

Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)


  1. Bursa de ajutor social 

Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Pentru bursele de ajutor social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

- Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 13.01.2021 de 1.386 lei.

Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul II an universitar 2020-2021 sunt decembrie,ianuarie și februarie


- Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luînd în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor,respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

1-Dosar plic

2 -Cerere

3-Declarație pe propria răspundere

4- Înscrisuri care să demonstreze veniturile salariale ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;

5- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani;

6-Declarație notarială pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani 

Unde este cazul:

- Cupoanele de pensii ;

- Cupoanele de pensii de urmaș ;

- Cupoane pensie alimentară;

- Cupoane de alocații;

- Adeverință de la primăria de care aparțin, din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

- Adeverință de la școală s-au facultate a fratelui;

- Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;

- Copii buletin;

- Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

  1. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de pe site-ul facultății sau http://www.uoradea.ro/Burse

sau https://www.uoradea.ro/display15959