Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor la

Programele de studii:

 - CCIA

- ISPM (promoții anterioare)

- MTC

- CIS

       se va face în data de 06.07.2021   între  orele 09 – 15 la secretariatul facultăţii.

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan.
  2. Declaraţie de autenticitate.
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțită de original , pentru certificarea conformității cu originalul
  5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original,pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
  6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen unde este cazul
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată

 

Afişat în data de 09.06.2021

                                                          Secretar şef facultate

                                                                   Bordei Krisztina