Anunț Absolvenții ARHITECTURĂ

Toți absolvenții promoțiilor 2022, 2021, 2020, 2019, de la specializarea Arhitectură pot ridica adeverințele de la secretariat între orele 10-13 
ADEVERINȚELE DE ABSOLVENT SUNT LA SECRETARIAT
SE POT RIDICA ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-13 PÂNĂ ÎN DATA DE 05.08.2022
SECRETARIATUL DIN DATA DE 08.08.2022-30.08.2022 va fi închis pentru efectuarea concediului de odihnă.


Practică

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR  CARE AU SUSȚINUT EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN
IULIE-SEPTEMBRIE 2021

  

            Se pot ridica Suplimentele la Diplomă de la secretariatul FCCA zilnic între orele 10-13. Diplomele se pot ridica având asupra dvs. Suplimentul la Diplomă de la Biroul Eliberare Diplome, zilnic între orele  11-14.Transfer interuniversitar (pdf)
REDUCERI ALE TAXELOR AFERENTE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  
            Pot beneficia de reducere de taxă de școlarizare cu 50% pentru un program de studii pentru an universitar:

       
1.
Studenții/absolvenții Universității din Oradea care urmează al doilea program de studii de același nivel (licență sau master) la unul din programele de studiu din Anexa A.07g(H.S. 16/25.03.2021).
            Acordarea facilității se realizează în baza cererii scrise  formulate de student; va avea ca anexe documente doveditoare (adeverință de student, diplomă de studii).
          Cererile împreună cu documentele doveditoare vor fi depuse la secretariatul facultății, până la data de 30 octombrie 2022.
 
 
       2.Copiii angajaților titulari ai Universității din Oradea, cu vârstă până la 26 de ani (inclusiv) la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de licență și masterat cu frecvență.
 
            Actele necesare completării dosarului sunt:  Cerere  tip (ANEXA 1) , Adeverința părintelui că este angajat al Universității din Oradea.
           Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului MSSSS până la data de 30 octombrie 2022.
 
             Anexa 1
            

În atenţia studenţilor din anul I, a studenţilor care au fost inmatriculaţi în an superior în urma admiterii şi a studenţilor transferaţi care au trecut de la taxă la buget

Restituire taxă şcolarizare prima tranşă

 Studenţii care la confirmare  au achitat prima tranşă din taxa de şcolarizare şi ulterior s-au regasit pe liste la buget, sunt rugaţi să depună la secretariat până la data de 28-10-2022 următoarele:

  1. Chitanţa doveditoare cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (exemplarul studentului)
  2. Contul IBAN eliberat de banca emitentă cu semnătură (BCR,BRD,BT, Raiffeisen,Piraeus)

 

 
 


Regulament ECTS (pdf)