ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR 


 1. Studenţii din anii IV Ingineri, anul VI arhitectură și anul II CIS  (excepție fiind ISPM anul IV),  care la sfârşitul programului de studiu NU AU ACUMULAT CREDITELE necesare  (240 de credite pe IV ani de studiu , 360 de credite pe VI ani de studiu sau la Master 120 de credite pe II ani de studiu ) şi  nu depun CERERE PENTRU  REÎNSCRIERE în an terminal în regim cu taxă de disciplină vor fi exmatriculaţi. 
 2. În cazul în care se dorește  REPETAREA  DE AN  s-au RELUAREA STUDIILOR studenții au obligația de a depune cerere în caz contrar  se va opera EXMATRICULAREA.

TERMENE DE DEPUNERE AL  CERERILOR


1.Cererile de reînmatriculare , repetare de an  , reluare studii  şi  de  înscriere în an terminal în regim cu taxă de disciplină pentru anul universitar 2021-2022 se depun la secretariatul facultăţii în perioada 09. 2021 – 16.09.2021   între orele 10-13.


Cererile vor fi luate în considerare, doar dacă se va face dovada plăţii taxei de reînmatriculare , plata primei tranşe de şcolarizare şi plata taxei de procesare dosar (după caz)

Pentru  reînmatriculare , repetare de an  , reluare studii  şi  de  înscriere în an terminal în regim cu taxă de disciplină  lângă cerere trebuie să atașați și o Situație școlară

Cererile se pot trimite si pe e-mail pe adresele secretarelor .

Formularele tipizate se gasesc pe site-ul facultăţii.

Specializarea ISPM si CCIA

D-na secretar Anca Tătar    - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Specializările MTC , Arhitectură și CIS

Secretar şef facultate: 

Krisztina Bordei – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 


Secretar şef facultate

                                   Bordei Krisztina

Data

09.07.2021

Cererile se pot descărca de pe pagina secretariat.


Burse semestrul II 2020-2021


LISTA FINALĂ BURSE

BURSE MERIT, SOCIAL, PERFORMANȚĂ

BURSE OCAZIONALE pt. ÎMBRĂCĂMINTE

BURSE BSR

PERIOADA DE DEPUNERE CONTESTAŢII 22.04.2021-23.04.2021

Cerere acordare burse

Declarație de venituri

ANUNȚ

PRIVIND BURSELE PENTRU SEM II. AN UNIV.2020-2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR


DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT 

ÎN PERIOADA 08.04.2021-09.04.2021


DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE 

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021


 1. Bursele de performanță

Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii.

Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar

Dosarul trebuie să conțină:

- Cerere în care să se specifice unul dintre cele două cazuri

 1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură,respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media p ponderată 9,00 (nouă 00%);
 2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare ( conferințe , sesiuni studențești);
 3. Bursele de merit

Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)


 1. Bursa de ajutor social 

Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Pentru bursele de ajutor social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

- Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 13.01.2021 de 1.386 lei.

Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul II an universitar 2020-2021 sunt decembrie,ianuarie și februarie


- Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se ia în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luînd în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor,respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

1-Dosar plic

2 -Cerere

3-Declarație pe propria răspundere

4- Înscrisuri care să demonstreze veniturile salariale ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;

5- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani;

6-Declarație notarială pentru toți membrii familiei care au peste 18 ani 

Unde este cazul:

- Cupoanele de pensii ;

- Cupoanele de pensii de urmaș ;

- Cupoane pensie alimentară;

- Cupoane de alocații;

- Adeverință de la primăria de care aparțin, din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

- Adeverință de la școală s-au facultate a fratelui;

- Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;

- Copii buletin;

- Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

 1. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de pe site-ul facultății sau http://www.uoradea.ro/Burse

sau https://www.uoradea.ro/display15959

 • Informare OTL semestrul I 2020-2021

       Studenţii orfani şi cei proveniţi din case de copii beneficiază direct de subvenţie 100% din bugetul local şi nu vor fi incluşi pe listele finale de la facultăţi. Pentru eliberarea abonamentelor subvenţionate 100% din bugetul local trebuie să se prezinte la sediul OTL (strada Atelierelor, nr. 12, Oradea) cu documente justificative, după caz: copie după carnetul de student vizat la zi şi original, copie după C.I., copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de deces al părintelui, adeverinţă de la centrul de plasament, alte documente justificative.

Cazarea in căminele studențești pt anul universitar 2021-2022
(CERERILE SE POT TRIMITE ȘI PE ADRESA DE e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Calendar Cazare

Cerere de cazareAnunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea
semestrul II, an univ. 2020/2021


Anunț important Cazare semestrul I 2020-2021

Lista finală a studenților titulari și rezerve /cămine care vor beneficia de cazare


Lista provizorie a studenților care vor beneficia de cazare
pentru anul universitar 2020-2021


Calendar cazare pentru căminele studențești UO
pentru anul universitar 2020/2021

Regulament notare stundeți

Program stimulare studenți

 

An de studiu Specializare
Arhitectură C.C.I.A.  C.S.A.A.C. M.T.C. C.I.S.
An I drd.arh. Cristian Savu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
An II Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
An III Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Ș.l.dr.ing.Henț Emanuela
An IV Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
An V Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
An VI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.