Manifestări Studențești

2021

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești”
Facultatea de Construcții din Cluj Napoca 14-15 mai 2021

2019
Cazare sesiune studențiMODEL DE REDACTARE
sesiune studenți 2019