Finalizare Studii
 (CCIA, CSAAC, MTC, CIS, ISPM)

Nr.crt.

Program de studiu

Data înscriere

Titlul probei

Data / ora

Sala

Ordinea intrării în examen

LICENȚĂ

1.

C.C.I.A.

 

Studenți integraliști

22.02.2023.

ora 1100

Proiect de diplomă

23.02.2023.

Ora 1100

B 04

2.

I.S.P.M.

Proiect de diplomă

23.02.2023.

Ora 1100

B 04

3.

M.T.C.

Proiect de diplomă

24.02.2023.

Ora 1100

B 13

 MASTER

4.

C.I.S.

Studenți integraliști

22.02.2023.

ora 1100

Disertație

23.02.2023 Ora 1100

B 04


Vă rugăm să urmăriți această secțiune a site-ului pentru actualizările care vor interveni. 

Dosarele personale  de înscriere ale absolvenților  trebuie să conţină

  1. Cerere de înscriere tipizată vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobat de decan;
  2. Declaraţie de autenticitate;
  3. Carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie copie, însoțit de original , pentru certificarea conformității cu originalul;
  5. Copie după diploma de BAC şi ceea de studii superioare (pentru absolvenții de master),însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul, dacă acesta nu este în dosar
  6. Două fotografii color recente dimensiunea ¾ pe hârtie fotografică mată;
  7. Chitanţă de plată a taxei de examen, unde este cazul;
  8. Foaie de lichidare completată şi vizată
  9. Carnet de student și legitimație CFR (unde este cazul)