REDUCERI ALE TAXELOR AFERENTE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  
            Pot beneficia de reducere de taxă de școlarizare cu 50% pentru un program de studii pentru an universitar:

       
1.
Studenții/absolvenții Universității din Oradea care urmează al doilea program de studii de același nivel (licență sau master) la unul din programele de studiu din Anexa A.07g(H.S. 16/25.03.2021).
            Acordarea facilității se realizează în baza cererii scrise  formulate de student; va avea ca anexe documente doveditoare (adeverință de student, diplomă de studii).
          Cererile împreună cu documentele doveditoare vor fi depuse la secretariatul facultății, până la data de 30 octombrie 2022.
 
 
       2.Copiii angajaților titulari ai Universității din Oradea, cu vârstă până la 26 de ani (inclusiv) la data de 01 octombrie a anului în curs, de la programe de studii de licență și masterat cu frecvență.
 
            Actele necesare completării dosarului sunt:  Cerere  tip (ANEXA 1) , Adeverința părintelui că este angajat al Universității din Oradea.
           Solicitarea înregistrată la Registratura UO împreună cu documentele justificative se vor depune la secretariatul Prorectorului MSSSS până la data de 30 octombrie 2022.
 
             Anexa 1
            

În atenţia studenţilor din anul I, a studenţilor care au fost inmatriculaţi în an superior în urma admiterii şi a studenţilor transferaţi care au trecut de la taxă la buget

Restituire taxă şcolarizare prima tranşă

 Studenţii care la confirmare  au achitat prima tranşă din taxa de şcolarizare şi ulterior s-au regasit pe liste la buget, sunt rugaţi să depună la secretariat până la data de 28-10-2022 următoarele:

  1. Chitanţa doveditoare cu prima tranşă din taxa de şcolarizare (exemplarul studentului)
  2. Contul IBAN eliberat de banca emitentă cu semnătură (BCR,BRD,BT, Raiffeisen,Piraeus)