Resetarea parolei pe platforma StudInfo

La resetarea parolei pe platforma StudInfo aveți nevoie de utilizator (care este nume.prenume, în situația în care aveți două nume sau prenume vor fi ambele unul după celălalt, ex. popescumarta.vasileion) și e-mail(declarat în contract).

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR 

PENTRU ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

 1. Studenţii din anii IV Ingineri, anul VI arhitectură și anul II CIS  (excepție fiind ISPM anul IV),  care la sfârşitul programului de studiu NU AU ACUMULAT CREDITELE necesare  (240 de credite pe IV ani de studiu , 360 de credite pe VI ani de studiu sau la Master 120 de credite pe II ani de studiu ) şi  nu depun CERERE PENTRU  REÎNSCRIERE în an terminal în regim cu taxă de disciplină vor fi exmatriculaţi.
 2. În cazul în care un student nu acumulează minim 30 de credite și  dorește  REPETAREA  DE AN  sau după întreruperea studiilor RELUAREA STUDIILOR studenții au obligația de a depune cerere în caz contrar  se va opera EXMATRICULAREA.

STUDENȚII CARE NU AU BENEFICIAT DE BURSĂ SAU CARE  AU SCHIMBAT CONTUL ȘI BANCA SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIAT PÂNĂ ÎN DATA DE 18.11.2022  CONTUL IBAN SEMNAT ȘI ȘTAMPILAT DE LA BANCĂ
ANUNŢ
În atenția studenților

 

CONDIȚIA MINIMALĂ DE ACORDARE A BURSEI DE CĂTRE FCCA ESTE ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE STUDENT A CRITERIILOR DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR URMĂTOR.

PROMOVABILITATE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI ANUAL DE STUDII

PENTRU STUDENȚII ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I DE STUDIU, SE VA LUA ÎN CALCUL MEDIA DE ADMITERE

 

 1. Bursele de performanță

    Se pot acorda începând cu anul al doilea de studii.

         Bursa de performanță va fi atribuită pe bază de dosar

         Dosarul trebuie să conțină:

         - Cerere în care să se specifice unul dintre  cele două cazuri

 1. A) au obținut rezultate deosebite la învățătură,respectiv au cele mai mari medii pe specializare dar nu mai puțin de media ponderată 9,00 (nouă 00%);
 2. B) au obținut performanțe științifice, adică au participat la activități extraculiculare ( conferințe , sesiuni studențești);
 3. Bursele de merit

         Pentru bursele de merit nu se depun cereri, acestea fiind repartizate pe baza criteriului academic pe programe și ani de studii, dar  nu mai puțin de media ponderată 7,00 (șapte 00%)

 1. Bursa de ajutor social

            Se acordă semestrial în baza documentelor justificative până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

         Pentru bursele de ajutor  social și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte se acordă în baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente.

         Pentru ambele burse se depune un singur dosar.

         - Menționăm că salarul de bază minim net la nivel național începând cu 01.01.2022 este de 1.524 lei.

        Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor socială și cele ocazionale         pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul I an universitar 2022-2023 sunt  iunie 2022, iulie 2022, august 2022

         - Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare veniturile provenite din burse, indiferent de bursă.

          Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului până la împlinirea vărstei de 26 de ani se realizează luând în  calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție copil dacă este cazul .

        

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ trebuie să conțină următoarele acte:

         1-Dosar plic cu Nume Prenume, an de studiu ,specializarea

         2 -Cerere

         3-Declarație pe propria răspundere

         4- Înscrisuri care să demonstreze veniturile  salariale ale studentului, respectiv membrii familiei sale care au peste 18 ani;

          5- Adeverință ANAF pentru toți membrii familiei care au peste18 ani;

          6-Declarație notarială pentru toți membrii familiei care  au peste 18 ani referitor la  venituri

         Unde este cazul:

           - Cupoanele de pensii;

           - Cupoanele de pensii de urmaș;

           - Cupoane pensie  alimentară;

           - Cupoane de  alocații;

          - Adeverință de la primăria de care aparțin,  din care reiese venitul care se obține din agricultură (unde este cazul);

           - Adeverință de la școală sau facultate a fratelui;

          - Copii certificat / certificat de deces părinte/părinți;

          -Copii buletin;

          -Copii certificat de naștere ( la cei sub 14 ani ).

 

 1. Bursa de internship universitar cu respectarea condițiilor cuprinse în Anexa 7. din Regulamentul de acordare a burselor.

Regulamentul de acordare a burselor se poate descărca de aici, sau http://www.uoradea.ro/Burse

 sau  https://www.uoradea.ro/display15959

 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT

ÎN  DEPERIOADA 01.10.2022-18.10.2022

 

                   LA PRELUAREA DOSARELOR  DOSARELE INCOMPLETE  VOR FI  RESPINSE

- Calendar burse
- Cerere bursă sociale
- Cuantumul burselor
- Declarație venituri pentru bursă socială • Informare OTL semestrul I 2020-2021

       Studenţii orfani şi cei proveniţi din case de copii beneficiază direct de subvenţie 100% din bugetul local şi nu vor fi incluşi pe listele finale de la facultăţi. Pentru eliberarea abonamentelor subvenţionate 100% din bugetul local trebuie să se prezinte la sediul OTL (strada Atelierelor, nr. 12, Oradea) cu documente justificative, după caz: copie după carnetul de student vizat la zi şi original, copie după C.I., copie după certificatul de naştere, copie după certificatul de deces al părintelui, adeverinţă de la centrul de plasament, alte documente justificative.

Cazarea în căminele studențești pt anul universitar 2022-2023

Studentii pot depune cererile de cazare  la secretariat in perioada 20 iunie-15 septembrie.
Şi studentii Bursieri ai Statului Roman trebuie sa depuna cerere de cazare.
CAZAREA STUDENȚILOR SE VA REALIZA CONFORM CALENDARULUI DE CAZARE
STUDENȚII FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII,CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ SE VOR CAZA ÎN DATA DE 27.09.2022 ÎNCEPÂND CU ORELE 8.00 DIMINEAȚA
REZERVELE ÎN DATA DE 30.09.2022 ÎNCEPÂND CU ORELE 8.00

Cazarea în căminele studențești pt anul universitar 2021-2022Hotărâre CA pt. cazarea în cămine Anunț Cazare Calendar Cazare Cazare cămine LISTA FINALĂ

Regulament Cazare


CAZAREA PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ
VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27.09.2021 ÎNTRE ORELE 8.00-20.00
 
TITULARII CARE NU CONFIRMĂ LOCUL ÎN DATA DE 27.09.2021 PIERD LOCUL LA CĂMIN(CERERILE SE POT TRIMITE ȘI PE ADRESA DE e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Cazare cămine lista provizorie

Lista finală va fi afișat pe site-ul facultății in data de 24.09.2021 ora 12


Calendar Cazare

Cerere de cazareAnunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea
semestrul II, an univ. 2020/2021


Anunț important Cazare semestrul I 2020-2021

Lista finală a studenților titulari și rezerve /cămine care vor beneficia de cazare


Lista provizorie a studenților care vor beneficia de cazare
pentru anul universitar 2020-2021


Calendar cazare pentru căminele studențești UO
pentru anul universitar 2020/2021

Regulament notare stundeți

Program stimulare studenți

 Universitatea din Oradea

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

 

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023
 

Domeniul /Programul de studii

An de studiu

Îndrumător

Adresa de e-mail

Inginerie civilă/Construcţii civile industriale şi agricole (CCIA)

I

ș.l.dr.ing.Durgheu Anca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie civilă/Construcţii civile industriale şi agricole (CCIA)

II

ș.l.dr.ing.Pop Maria

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie civilă/Construcţii civile industriale şi agricole (CCIA)

III

Ș.l.dr.ing. Scurt Adriana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie civilă/Construcţii civile industriale şi agricole (CCIA)

IV

ș.l.dr.ing.Pop Mariana

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări (CSAAC)

I

ș.l.dr.ing.Gligor Emil

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări (CSAAC)

II

ș.l.dr.ing. Ionescu Lucian

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări (CSAAC)

III

ș.l.dr.ing. Gomboș Dan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

Inginerie geodezică/Măsurători terestre şi cadastru (MTC)

I

as. ing.Frenţ Alexandra

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie geodezică/Măsurători terestre şi cadastru (MTC)

II

ș.l.dr.ing.Mancia Mircea

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie geodezică/Măsurători terestre şi cadastru (MTC)

III

Conf.dr.ing.Nistor Sorin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie geodezică/Măsurători terestre şi cadastru (MTC)

IV

Ș.l.dr.ing.Suba Norbert

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

I

ș.l.dr.ing.Pușcaș Cristian

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

II

Manolică Lucia

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

III

As.drd.arh. Savu Cristian

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

IV

 As.drd.arh. Bungău Constantin

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

V

 ș.l.dr.arh Boca Miruna

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Arhitectură/Arhitectură (ARH)

VI

ș.l.dr.arh.Lepădatu Dan

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

Inginerie civilă/Construcţii inteligente şi sustenabile (CIS)

I

ș.l.dr.ing. Mihaela Toadere

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Inginerie civilă/Construcţii inteligente şi sustenabile (CIS)

II

ș.l.dr.ing.Arghiroiu Ovidiu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

Inginerie geodezică /Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism (SGCU)

I

ș.l.dr. Sturza Amalia

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inginerie geodezică /Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism (SGCU)

II

conf.dr.ing. Buda Aurelian

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.