Concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante de către personalul didactic asociat la Departamentul de Inginerie Civilă și Arhitectură


REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
06.09.2022

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Şef lucrari / 26

Arhitectură şi Construcţii

Manolică Lucia-Daniela

Șef lucrări / 27

Arhitectură şi Construcţii

Medeșan Silviu-Teofil

 

REZULTATELE CONCURSURILOR PE POSTURI – CADRE DIDACTICE

PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
03.02.2022

Post / poziţia

Departamentul

Candidat admis

Şef lucrari / 25

Arhitectură şi Construcţii

Durgheu Anca-Maria

Conferenţiar / 4

Cadastru

Suba Norbert-Szabolcs

 

 Propunerile departamentului de Arhitectură și Construcții  pentru a fi scoase la concurs de dosare pentru a fi ocupate de asociați și asociați invitați în regim de plata cu ora.Posturi didactice pentru perioadă nedeterminată – Semestrul II – 2020-2021

Nr. crt.

Grad didactic

Nr.

post

Departament

Detalii

Disciplina

Data / ora / locaţia

Rezultate concurs

1

Profesor universitar

1

Cadastru

Descriere

Tematica 

  • Compensarea măsurătorilor I
  • Geodezie elipsoidală
  • Geodezie

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură


Raport comisie

 Posturi didactice pentru perioadă determinată 2020-2021:
https://www.uoradea.ro/Concursuri+pentru+ocuparea+posturilor+de+asistent+universitar+pe+perioad%C4%83+determinat%C4%83

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia
1. Asistent universitar 33 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare asistată de calculator

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură III
Proiectare de arhitectură IV
Proiect de arhitectură de interior II 
Studiul formei I
Studiul formei II
2. Asistent universitar 34 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Proiectare de arhitectură VI 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare specializată - Mobilier
Proiect de restaurare I 
3. Asistent universitar 37 Arhitectură și Construcții Tematică / Bibliografie Programe de arhitectură

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Sala A301

Ora 10.00 h

Calendar

Proiectare de arhitectură I
Proiectare de arhitectură II
Geometrie descriptivă I
Perspectivă

 

Nr. crt. Grad didactic Nr.post Departament Detalii Disciplina Data / ora / locaţia Rezultate concurs
1. Conferențiar 10 Arhitectură și Construcții Descriere,

Tematică
Compoziţie arhitecturală

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie

Compoziţie urbană
Marketing urban
Teorii şi doctrine contemporane
2. Șef de lucrări 29 Arhitectură și Construcții

Descriere

 RO/EN

 Tematică RO/EN

Proiectare de arhitectură III 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Raport comisie 

Detalii de arhitectură I
Design de interior
Data Evenimentul Detalii  Locația
09.12.2022
Alegerea directorului Departamentului Arhitectură 
FCCA
22.11.2022
 Alegeri în Consiliul facultății - turul 1- pentru locul vacant - student FCCA.
Pentru a vota este nevoie să aveți cu voi un act de identitate valabil. sala 104,
ora 10-16
conform graficului Alegeri Decan Prada Marcela-Florina, CV, PM, D, Caz., C.
Gombos Dan
CV, PM, D, Caz., C.
29.01.2020 

Membrii în Senatul Universității

Gligor Emil FCCVD
Gomboș Dan FC, CV, D
Pop Maria FCCVD

Prada Marcela-Florina FC, CV, D
 10-16
Biblioteca Universității
11.12.2019

Membrii Cadre didactice în consiliul Facultăți

Ghemiș Mihaela FC
Gligor Emil FC
Gomboș Dan FC
Lepădatu Dan FC
Modog Traian FC
Prada Marcela FC
Scurta Adriana FC
Sturza Amalia FC
Suba Norbert FC
ora 11
10.12.2019

Membrii Studenți în consiliul Facultății

Huiban Florin Emanuel FC
Secan Vasile David FC
ora 10
17.10.2019

Directori de departament FCCA

Ghemiș Mihaela
PM
Traian Modog
PM
ora 11
20.09.2019

Academice 2019-20

link informații  
30.01.2017  Senat - parţiale studenţi    
 10.05.2016  Decan Link  
19.01.2016   Senat -  studenţi Link   
 18.01.2016  Senat - cadre didactice Link  
05.10.2015   Director departament     
14.09.2015  Regulament & Metodologie