În perioada 26 – 28 iulie 2021, a avut loc online jurizarea proiectelor participante la concurs. După deliberări, juriul a stabilit următoarele rezultate:Locul 1 – premiu: 2400 lei + papetărie și birotică. Identificare: 1748
Concurenți: stud. Arh. PAPP PATRICIA, stud. Arh. NAGY BERNADETT ERIKA, an II de studiu
Mențiunile juriului: Proiectul câștigător are un concept puternic și coerent, pliat pe cerințele temei și o simplitate care arată o abordare respectuoasă asupra mediului studiat. Structurile construite sunt amplasate în jurul unor puncte strategice cum ar fi arbori, perspective interesante sau zone inundabile. Traseul permite circulația atât pe platformele construite cât și pe teren și lasă libertatea de explorare. Prin faptul că este întrerupt, nu se substituie unui trotuar sau traseu de biciclete care ar aduce un flux prea mare de oameni într-o zonă în care protecția naturii este prioritară. Proiectul propune o compoziție naturală, organică, care punctează anumite locuri. Din cauza faptului că este fragmentat, fiecare segment poate fi adaptat mai ușor și execuția poate fi etapizată. În ceea ce privește siguranța în exploatare proiectul poate să nu prezinte balustrade, din cauza accesibilității la ambarcațiuni și a traficului redus prin însăși natura proiectului (respectând cerințele legislative ale zonelor maritime, care nu prevăd balustradă din cauza accesului la ambarcațiuni, și ale siguranței în exploatare care prevede balustradă la înălțimi mai mari de 50 cm).
 
Recomandări: Reconsiderarea lățimii aleii pentru o intervenție cât mai sensibilă la context. Ajustarea structurii traseului pentru zonele umede, respectiv pentru zonele cu pietriș. Ecranul de proiecție este amplasat într-un mic estuar, unde ar fi mai potrivit un debarcader de caiace. În plus, ecranul nu ar rezista, în forma prezentată, la vânturi mai puternice.Locul 2 – premiu: 1300 lei + papetărie și birotică. Identificare: 2845
Concurent: stud. Arh. DANCIU (PETRILĂ) LUCIANA, an IV de studiu
Mențiunile juriului: Proiectul situat pe locul doi în clasament propune o abordare coerentă și ludică prin folosirea unui element structural și conceptual pliabil diferitelor funcțiuni propuse. Intervențiile sunt minimale și cu respect față de peisajul natural, punctând în același timp zone de interes precum „piscina naturală”.
 
Recomandări: Se recomandă reconsiderarea locurilor de stat din materiale reciclate, cauciucul nefiind o alegere inspirată. Obiectele de pe apă au nevoie de o regândire a sistemului constructiv din cauza fluctuației apelor Crișului Repede. De asemenea, pontonul în forma propusă ar îngreuna accesul la ambarcațiuni. Locul 3 – premiu: 800 lei + papetărie și birotică. Identificare: 1367
Concurent: stud. Arh. JAKAB EMOKE- BOGLARKA, an IV de studiu


Mențiunile juriului: Proiectul clasat pe locul trei are o abordare diferită față de celelalte, remarcându-se prin dispunerea unor elemente punctuale, cât mai discrete și integrate în peisaj, dar care caută coerență prin materialitate și marchează prin accente punctele de informare din zonele valoroase ale sitului.

 

Recomandări: Studierea mai riguroasă, atât formală, cât și constructivă, a mobilierului din lemn.
Expoziţia proiectelor participante se organizează în luna septembrie, urmând a fi publicate data exactă și locația.