Dragi studenţi:

         Începând din data de 15.11.2021, activitatea didactică se va relua sub forma face-to-face cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus COVID-19. Studenţii sunt rugaţi să ţină legătura cu cadrele didactice pentru eventuale modificări punctuale ale orarului şi totodată să consulte site-ul facultăţii.Admitere
 Licență sesiunea septembrie 2021Lista Finală a candidaților declarați admiși Arhitectură


Lista Finală a candidaților declarați admiși CCIA


Lista Finală a candidaților declarați admiși CSAAC


Lista Finală a candidaților declarați admiși MTC
Admitere masterat septembrie 2021


Lista Finală a candidaţilor declaraţi admişi CIS


Lista Finală a candidaţilor declaraţi admişi SGCU

        Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online (https://studinfo.uoradea.ro/admitere/) prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

În atenția candidaților de la ARHITECTURĂ 

Candidații    Programului  de  Studiu  ARHITECTURĂ, se  vor  prezenta  Joi, 16 SEPTEMBRIE  2021, ora  8.30  la  sediul FCCA  str. Delavrancea  nr.4,  Sala A1 și vor avea asupra lor:
       - Carte de identitate
       - Legitimație de concurs
       - Rechizite necesare (Teu, Echere, Compas, Bandă adezivă, Creioane, Gumă de șters)
 
Prezența în sală se face până la ora 8.45 examenul începând de la ora 9.00.  Acte necesare pentru înscriere

Modalități de plată a taxei de înscriere și înmatriculare

Detalii portofoliu și transmitere online

Domeniul Arhitectură

Domeniile:
Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

Înscrierea candidaților

01 15.09.2021

01 17.09.2021

Proba I, eliminatorie (desen liber)

16.09.2021

-

Proba a II-a (desen tehnic)

Proba a III-a (portofoliu de lucrări depus online) la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

16.09.2021


01 –15.09.2021

-

Afișarea rezultatelor preliminare

18.09.2021

18.09.2021

Depunerea contestațiilor

20.09.2021 (ora 9-12)

20.09.2021 (ora 9-12)

Confirmarea ocupării locului

2123.09.2021

2123.09.2021

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

24.09.2021

24.09.2021

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget*

Locuri alocate RURAL

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

-

-

22

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

    - nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

    - certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

6 - 39

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

 -

- 28

 

3.

 

Arhitectură

 

Arhitectură

 

6 ani

360 credite

-

-

14 

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (40% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

 

Admitere Master sesiunea Septembrie


Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online (https://studinfo.uoradea.ro/admitere/) prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Acte necesare pentru înscriere

 Înscrierea candidaţilor   Tema eseu, detalii transmitere online (CIS)

01 –20.09.2021

Înscrierea candidaţilor  Tema eseu, detalii transmitere online (SGCU)

08 - 20.09.2021

 Afişarea rezultatelor preliminare

20.09.2021, ora 1800

 Depunerea contestaţiilor

20.09.2021 (ora 9-11)

Rezolvarea contestaţiilor şi confirmarea ocupării locului

2123.09.2021

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

24.09.2021

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii inteligente şi sustenabile

2 ani/

120

credite

-

31

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Media admitere =

0,3 x Nota eseu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

 

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

2.

Inginerie Geodezică

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism

(SGCU)

2 ani/

120

credite

-

50

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Media admitere =

0,3 x Nota eseu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

 

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

 Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.


Metodologia concursului de admitere, studii universitare de licență și master 


  Află mai multe despre Programele de studiu ale facultății 

Licență Master
Arhitectură


Construcții Civile Industriale și Agricole


Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări


Măsurători Terestre și Cadastru


Construcții Inteligente și Sustenabile

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism

(SGCU)


Pentru Noutăţi Admitere, vă rugăm să urmăriţi această pagină.În atenția

            Studenţilor Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură,

            Cadrelor didactice ale Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură,

            Personalului didactic auxiliar al Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură,

           

            Având în vedere incidenţa cazurilor de infectare cu coronavirus în oraşul Oradea, vă comunicăm modul de relaţionare cu Biroul Secretariatului Pentru Studenţi al F.C.C.A.:

           

            - online la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

            - depunerea documentelor: birou secretariat – etaj I, corp A, sala 106,

            - completarea pe loc a documentelor: etaj I, corp A, sala 102.

 

            Vă rugăm să luaţi toate măsurile de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus COVID-19.

 

 Vă mulţumim pentru înţelegere,

  

                                                                                                  DECAN

                                                                                  prof.univ.dr. Marcela PRADA