ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR 

PENTRU ÎNCEPUTUL ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

  1. Studenţii din anii IV Ingineri, anul VI arhitectură și anul II CIS  (excepție fiind ISPM anul IV),  care la sfârşitul programului de studiu NU AU ACUMULAT CREDITELE necesare  (240 de credite pe IV ani de studiu , 360 de credite pe VI ani de studiu sau la Master 120 de credite pe II ani de studiu ) şi  nu depun CERERE PENTRU  REÎNSCRIERE în an terminal în regim cu taxă de disciplină vor fi exmatriculaţi.
  2. În cazul în care un student nu acumulează minim 30 de credite și  dorește  REPETAREA  DE AN  sau după întreruperea studiilor RELUAREA STUDIILOR studenții au obligația de a depune cerere în caz contrar  se va opera EXMATRICULAREA.

TERMENE DE DEPUNERE A CERERILOR

Cererile de reînmatriculare , repetare de an  , reluare studii  şi  de  înscriere în an terminal în regim cu taxă de disciplină pentru anul universitar 2022-2023 se depun la secretariatul facultăţii în perioada 14.09. 2021 – 16.09.2022 între orele 10-13.

Cererile vor fi luate în considerare, doar dacă se va face dovada plăţii taxei de reînmatriculare, plata primei tranşe de şcolarizare şi plata taxei de procesare dosar (după caz)

Pentru  reînmatriculare , repetare de an  , reluare studii  şi  de  înscriere în an terminal în regim cu taxă de disciplină  lângă cerere trebuie să atașați și o Situație școlară

                                                            Secretar şef facultate

                                                                 Bordei Krisztina

Data

27.05.2022                                                 


Cerere de reînmatriculare,
Cerere înscriere în an terminal în regim cu taxa de disciplină,
Cerere pentru  reluarea  studiilor,
Cerere pentru repetarea anului,
Cerere repetare an terminal după doi ani de prelungire.